maanantaina, huhtikuuta 11, 2011

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on valmistunut lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011 ja 2012. Paperia on valmistellut ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana on ollut sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkonen. Teuvalta ohjausryhmässä ovat toimineet myös johtokunnan jäsen Teijo Toivonen ja varhaiskasvatusjohtaja Leena Kittilä. Työssä mukana on ollut sankka joukko alueen nuorten ja lasten kanssa työtä tekeviä.

Suunnitelma on varsin laadukas. Monet asiat Suupohjassa ovat hyvin, mutta monet asiat myös kaipaavat kohennusta. Lapsiperheiden kotiapua tarvitaa lisää. Kouluterveydenhuolto kaipaa lisäresursseja. Vanhemmat haluavat kasvatustyöhönsä vertaistukea. Muutamia mainitakseni.

Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian avohoidon käyntien määrä on alueella vähäinen verrattuna valtakunnalliseen keskiarvoon. Sen sijaan aikuisväestön osalta käyntejä on aika paljon. Tämä tilasto vaatii avaamista: Onko lasten ja nuorten osalta tarve oikeasti näin pieni, vai onko palveluja liian vähän tarjolla?

Ei kommentteja: