torstaina, marraskuuta 24, 2011

Selvitykset alkavat

Kunnanhallitus valitsi maanantaina jäsenet kuntarakenneselvityksen työryhmiin. Ohjausryhmää johtaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Teijo Toivanen. Muita teuvalaisjäseniä ovat Esko Lehtimäki, Paula Kaleva, Matti Mäntysaari ja Jarmo Kiviluoma. Henkilöstöjärjestöt nimeävät ohjausryhmään vielä oman edustajansa.

Toimialoittaisten työryhmien puheenjohtajat valittiin seuraavasti: Sosiaali- ja terveysryhmä, Irma Harjula; sivistys- ja kulttuuriryhmä, Jussi-Pekka Kangas; hallinto- ja talousryhmä, Jukka Leppäniemi; teknisen toimen ryhmä, Teijo Toivonen.

Selvityksen teknisenä apuna toimii Hannu Räsänen Yritystaito Oy:stä.

Ohjausryhmät kokoontuvat ensimmäistä kertaa maanantaina 28.11. Toimialaryhmät aloittelevat työtään seuraavana päivänä.

Kaikki valmistuva materiaali ja työryhmien muistiot julkaistaan kunnan nettisivuilla.

Ei kommentteja: