torstaina, joulukuuta 01, 2011

Katse vähän kauemmas

Teuvan kunnan liitosselvityshalukkuuden taustalla on arvioitu olevan kunnan isot investoinnit ja lähivuosien vääjäämätön velkaantuminen. On totta, että investointitarpeet ovat isot ja ne johtavat velkamäärän nousuun noin 3.000 euroon asukasta kohti laskettuna. Teuvan lähtökohta on kuitenkin hyvä. Meillä on tällä hetkellä enemmän talletuksia kuin lainaa. Harva kunta on sellaisessa tilanteessa. Ongelmana on enemmänkin käyttötalousmenojen, erityisesti sosiaali- ja terveystoimen menojen nopea kasvu. Se on kuitenkin haasteena myös naapureillamme, ja sen asian eteen tehdään koko ajan töitä. Välittömät taloudelliset haasteet eivät pakota Teuvaa liitoksiin.

Kuntarakenneselvityksissä yritetään katsoa pitemmälle. Suurin haaste seuraavien vuosikymmenien aikana on huoltosuhteen muutos. Työikäisen väestön määrä suhteessa palveluja eniten tarvitseviin ikäluokkiin muuttuu voimakkaasti.

2 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

korpilahden kunta on hyvä esimerkki kuntaliitoksesta näin teuvallakin

Anonyymi kirjoitti...

Tämä suunta ja toimintatapa on sitä oikeaa menettelyä tämän hetken tilanteessa. Ajatellaan teuvan kunnan etua ja valintojen suunnittelua tulevaisuuteen/-dessa. Toivotaan positiivista ja puolueetonta selvitystyötä molempien ehdokkaiden kanssa yhteistyössä kolmikantana.