keskiviikkona, maaliskuuta 14, 2012

Yhdessä enemmän

Kuntarakennekeskustelussa on liikaa keskitytty siihen, mitä me menetämme, jos teemme liitoksen. Totta kai jotain menetetään, ensimmäisenä niistä itsenäisyys. Olemme sellaisissa muutospaineissa, että joka vaihtoehdossa joudutaan tekemään mittavia muutoksia toimintaan tulevina vuosina.

Vaihteeksi voisi ajatella, mitä voisimme yhdistymällä voittaa. Tarkastelen tässä asiaa Kurikka-liitoksen näkökulmasta:

Tuloksena olisi 20.000 asukkaan kunta, jonka alueella toimisi n. 1.500 yritystä. Alueen maakunnallisestikin vahvat päätoimialat metalliteollisuus, puu- ja huonekaluteollisuus sekä maatalous vahvistuisivat entisestään. Mahdollisuus tehdä vaikuttavampaa kehittämistyötä sekä isompia ja tuloksellisempia hankkeita elinkeinoelämän kehittämiseksi paranisivat. Kurikka toimii jo nyt ns. K8-ryhmässä, jossa kehitetään aktiivisesti Seinäjoen seudun elinkeinoelämää. Liitos toisi automaattisesti teuvalaiset yritykset tämän kehittämistyön piiriin. Kurikka-Teuva voisi hyödyntää sekä Suupohjan että Seinäjoen seudun hanketoimintaa ja molempien alueiden kehittämisyhdistyksiä. Leader-toiminnan merkitys on entisestään korostumassa. Sellan ja Teakin yhteistyötä voitaisiin syventää ja löytää niille toimiva työnjako.

Matkailun alueelle voitaisiin löytää uutta virtaa: Parra, Botniaring, Sella, Saunojen kokoontumisajot, Tove Jansson... Mahdollisuuksien ja tarjonnan lisääntyessä sekä monipuolistuessa markkinointia voidaan tehostaa. Niin matkailun, uusien asukkaiden houkuttelun kuin yritysten sijoituspaikkamarkkinoinnin osalta.

Isomman kunnan ääntä kuunneltaisiin paremmin sen harrastaessa edunvalvontaansa ja käyttäessä äänivaltaansa mm. monissa maakunnallisissa kuntayhtymissä.

Byrokratiaa ja rinnakkaista hallintoa voitaisiin monilta osin purkaa (vuokrataloyhtiöt, vesilaitokset, lämpölaitokset jne.).

On monia asioita, joissa Teuva plus Kurikka voi olla enemmän kuin osiensa summa.

Ei kommentteja: