maanantaina, huhtikuuta 16, 2012

Vaikutusten ennakkoarviointi

Kunnanhallitus hyväksyi 10.4. Kuntaliiton suosituksen "Vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa" noudatettavaksi soveltuvin osin. Kyse on valmistelun laadusta. Suosituksessa lähdetään siitä, että päätöksentekoon tulee valmistella useampia eri vaihtoehtoja, ja vaihtoehtojen eri vaikutuksia tulee arvioida sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Eri näkökulmia, joista päätösehdotuksia tulee arvioida ovat mm: vaikutukset kuntalaisten elämään (terveys ja hyvinvointi, yhdenvertaisuus, työllisyys, turvallisuus...), ympäristövaikutukset (ympäristön terveellisyys ja viihtyisyys, maisema, luonnon monimuotoisuus, ilmasto, kulttuuriperintö...), organisaatio- ja henkilöstövaikutukset (uudet palvelujen tuottamistavat, henkilöstön määrä, asema ja osallisuus...) ja taloudelliset vaikutukset (yritysten toiminta, kunnallistalous, taloudelliset vaikutukset kotitalouksiin...).

Kuulostaa monimutkaiselta, mutta ei sen tarvitse olla. Tässäkin voi keskittyä olennaiseen. Eli arvioidaan raskaammalla menettelyllä vain keskeisimpiä ja tärkeimpiä päätöksiä. Ja otetaan arvioiduista vaikutuksista mukaan vain merkittävimmät.

1 kommentti:

Hannu Koivisto kirjoitti...

Kuulostaa monimutkaiselta sen takia, että et osaa esittää asiaa yksinkertaisesti. Ymmärrätkö itsekään mitä kirjoitat ! Omasta mielestään ylivertainen teksti ei tavoita ketään, hyvä Veli.