torstaina, toukokuuta 02, 2013

K5 ja llky

Valtuuston enemmistön tahdon mukaisesti Teuva selvittelee vaihtoehtoja sosiaali- ja terveystoimensa järjestämiseen. Olen saamani toimeksiannon mukaisesti kutsunut niin Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kuin myöskin Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän (K5) omistajakuntien edustajia yhteiseen tapaamiseen Teuvalle tämän kuun puolivälissä.

Näiden kahden alueen Paras-lain mukaiset ratkaisut ovat rakentuneet kovin erilailla. Rannikolla palvelujen järjestämisestä vastaa kuntayhtymä, mutta omistajakunnilla on siihen merkittävä vaikutusvalta. Palvelut suurelta osin tuottavat peruskunnat. Yhteisiin palveluihin on lähdetty varovaisesti ja harkiten sen mukaan, kuin on tarkoituksenmukaiseksi nähty ja yhteisymmärrys löytynyt. Mallia rakennetaan pala palalta.

Täällä Sisä-Suupohjassa llky:n alueella on alusta asti pyritty aitoon seudulliseen toimintamalliin. Kaikki palvelut organisoitiin alusta alkaen uusiksi, ja tärkeänä nähtiin yhtenäiset toimintatavat ja seudullinen johtaminen. Tässä mielessä kerralla otettiin isompi pala nieltäväksi. Nyt ollaan siirrytty tietyiltä osin palvelujen keskittämiseen taloudellisista syistä.

On vaikea sanoa, kumpi lähestymistapa on ollut parempi. Ehkä aika sen näyttää. Tiukassa seudullisessa ajattelussa on vahvuutensa ja heikkoutensa. Luulen, että nopea siirtyminen seudulliseen johtamiseen on osasyy kustannusten nopeaan kasvuun. Toisaalta pitkällä juoksulla tämä toimintatapa saattaa johtaa parempiin tuloksiin.

Ei kommentteja: