torstaina, marraskuuta 29, 2018

Budjettiesitys valmistui


Vuoden 2019 talousarvion laadintaa ovat leimanneet monet haasteet. Viime joulukuussa valtuuston hyväksymän säästöohjelman toteutus on kesken. Osa säästötoimista on toteutunut hyvin, mutta osan kohdalla olemme aikataulusta jäljessä. Kuluvana vuonna kuntien verotulot ovat yllättäen nousukaudesta huolimatta notkahtaneet. Kyseessä lienee kuitenkin ns. verotulotilitysten rytmihäiriö, joka  tasoittuu pidemmällä ajanjaksolla. Ensi vuonna puolestaan valtionosuudet pienenevät. Palkkojen nousu aiheuttaa kustannuspaineita. Pitkään valmisteltu sote-uudistus odottaa vielä eduskunnan ratkaisua.

Talousarvioesityksen käyttötalousmenot ovat 1,5 miljoonaa euroa pienemmät kuin tilinpäätöksen 2017 vastaavat menot. Sosiaali- ja terveydenhuollon  osalta menot pienevät 0,7 miljoonaa euroa. Rankka karsinta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän budjettia laadittaessa tosin sisältää omat riskinsä toteutusvaiheessa.

Verorahoitus (verotulot + valtionosuudet) pienenee vuodesta 2017 n.  0,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 talousarvio on 0,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Uuden, entistä kompaktimman kuntastrategian jalkautus ja käytännön toteutus ovat keskeisiä asioita vuoden 2019 toiminnassa. Tämä on pyritty ottamaan korostetusti huomioon toimialojen talousarviotavoitteita asetettaessa. Samalla säästöohjelman toteutusta jatketaan vuonna 2019, ja tarvittaessa taloustilanteen kehittymiseen reagoidaan nopeasti uusia säästökohteita etsimällä.

Tärkein investointi on aiemmin palvelustrategiassa hyväksytty keskustan päiväkodin toimitilaratkaisu. Tätä kirjoitettaessa on vielä ratkaisematta, tehdäänkö Sipilän päiväkotiin palvelustrategian mukainen peruskorjaus ja laajennus, vai rakennetaanko kokonaan uusi.

Talousarviolainojen määrä on suuri, tämän vuoden lopussa n. 23,3 miljoonaa euroa eli 4.405 euroa/asukas. Vuonna 2019 pystymme päiväkoti-investoinnista huolimatta pienentämään  lainamäärää n. 0,6 miljoonalla.
Ei kommentteja: