tiistaina, toukokuuta 08, 2007

Tulevaa yhteistyötä suunnitellaan

Paras-hanke käynnistyi toden teolla Isojoen, Karijoen, Kauhajoen ja Teuvan kuntien yhteisellä seminaarilla 20.4. Asiassa edetään asianomaisten kuntien valtuustojen ja kunnanhallitusten tekemien päätösten mukaisesti. Huhtikuisessa seminaarissa olivat mukana kunnanhallitusten jäsenet, valtuustojen puheenjohtajat, valtuustoryhmien puheenjohtajat, johtavat virkamiehet ja henkilöstön edustajat.

Seminaarissa mietittiin yhteistyön lähtökohtia. Sellaisia asioita kuin, mitkä seikat näitä Suupohjan kuntia yhdistävät, millaisia tavoitteita yhteistyölle tulisi asettaa sekä millaisia vahvuuksia, mahdollisuuksia, heikkouksia ja uhkia yhteistyöhön voisi liittyä.

Sittemmin näitä asioita ovat miettineet kussakin neljässä kunnassa valtuustoryhmät. Näin sanansa ovat päässeet sanomaan käytännössä kaikki valtuutetut. Perjantaina 11.5. järjestetään Orrelassa seminaari, jossa valtuustoryhmien kannanottojen pohjalta asetetaan yhteistyölle reunaehtoja ja tavoitteita.

Tässä prosessissa on pyritty siihen, ettei heti ensimmäiseksi ruveta piirtelemään organisaatiokaavioita ja jakamaan vakansseja, vaan lähdetään liikkeelle siitä, mitä asioita yhteistyöllä tulee tavoitella. Kun näistä asioista on päästy yksimielisyyteen, on sitten aika miettiä, millaisin yhteistyön muodoin niitä voitaisiin toteuttaa.

Teuvalaiset ovat keskusteluissa korostaneet mm. lähipalvelujen säilyttämisen tärkeyttä. Samoin tärkeänä nähdään päätösvallan säilyttäminen omissa asioissa. Yhteistyö ei saa lisätä kustannuksia, vaan yhdessä tulee löytää taloudellisia toimintatapoja. Hallinnosta tulee voida purkaa päällekkäisyyksiä. Teuvan vahvuuksia tulee voida yhteistyössä hyödyntää. Näitä ovat ainakin hyvin toimiva terveyskeskus, hyvän toimintamallin kehittänyt Lehtiharjun sairaala, tasokas koululaitoksemme perusopetuksesta lukioon ja aikuiskoulutuksen osaaja Teak. Muitakaan toki unohtamatta.

2 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Aloitetaan nyt minimitavoitteen mukaan terveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvän sosiaalihuollon toiminnallisen yhteistyösopimuksen kautta tämä PARAS-hankkeen toteutus. Ei yritetä mennä liian kovalla vauhdilla kiinteään organisaatioon. Kun saadaan yhteistyö pelaamaan ja nähdään, että siitä on hyötyä, ehditään järjestää tiukemmat organisaatiot ja purkaa niitä hallinnon päällekkäisyyksiä. Lähipalveluperiaate on hyvä. Hyvin ja taloudellisesti toteutettuna se vaatii kuitenkin eri päävastuualueiden (sos/terveys/sivistys/tekninen)välistä, sektorirajat ylittävää hyvää yhteistyötä. Vaarana on, että sektorien välinen yhteistyö vaikeutuu, jos palveluista joku osa on kaukaa tiukasti hallinnoitua.

Anonyymi kirjoitti...

Aloitetaan nyt minimitavoitteen mukaan terveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvän sosiaalihuollon toiminnallisen yhteistyösopimuksen kautta tämä PARAS-hankkeen toteutus. Ei yritetä mennä liian kovalla vauhdilla kiinteään organisaatioon. Kun saadaan yhteistyö pelaamaan ja nähdään, että siitä on hyötyä, ehditään järjestää tiukemmat organisaatiot ja purkaa niitä hallinnon päällekkäisuyyksiä. Lähipalveluperiaate on hyvä. Eri päävastuualueiden (sos/terveys/sivistys/tekninen)välisen hyvän yhteistyön hyötyjä ei saa myöskään unohtaa. Vaarana on, että sektorien välinen yhteistyö vaikeutuu, jos palveluista osa on kaukaa tiukasti hallinnoitua.