keskiviikkona, joulukuuta 05, 2007

Vuoden 1917 tapahtumia

Kaivoimme arkistosta tietoja Suomen itsenäistymisen ajoilta. Löysimme silloisen kunnallislautakunnan esimiehen (vastaa nykyistä kunnanhallituksen puheenjohtajaa) Jafet Suksen omin käsin kirjoittaman vuosikertomuksen Teuvan kunnan tapahtumista vuodelta 1917. Siitä käy ilmi, että vaikka moni asia maailmassa on 90 vuodessa muuttunut, löytyy myös yhtäläisyyksiä nykypäivään. Tämän arkiston aarteen myötä haluan toivottaa kaikille oikein hyvää itsenäisyyspäivää ja iloista joulun odotusta!


"Wuosikertomus Teuvan Kunnallishallinnosta W:lta 1917


Wuosi 1917 alkoi samaten kuin vuosi 1916 loppui, sodan merkeissä, joten oli tiedossa kunnalla hyvinkin raskaat menot odotettavissa, joskaan sitä ei suuri enemmistö tahtonut uskoa tulo- ja menoarviota tilivuodelle vahvistettaessa, sillä Kuntakokous ei hyväksynyt verossa kannettavaksi tarvittavia varoja, vaan suuri osa päätettiin menoista lainata, myöhemmin täytyi eri päätöksellä tehdä vielä uusia lainoja.

Pakkotyöt jatkui edelleen aina maaliskuun loppuun, joten nekin veivät kunnan varoja entisten lisäksi Smp 754:35, muihin Sotilasmajoituksiin Smp 233:75, jotka Sotilasmajoitukset sentään niinkin pieneksi jäivät johtuu onni Teuvan kunnalle siitä, että saatiin tarjotuksi Kasarmin laittaminen Perälään keväällä 1917.

Sittemmin alkoi kevätpuoleen kuten tunnettua elintarvikepula kärjistyä, jonka johdosta on kunnan täytynyt uhrata monessa eri muodossa, vähintään 7.500:- huomioon ottamatta niitä menoja, jotka välillisesti ovat johtuneet elintarvikepulasta rasittaen köyhäin kodin menoja hyvinkin tuntuvasti. Sekä ne palkan korotukset mitkä eri toimialoilla työskenteleville, kuten kunnan koulujen opettajistolle, kätilölle sekä muille virkailijoille ja toimikuntain jäsenille on ajan kalleuden tähden ollut kohtuullista myöntää.

Kunnan Yhteisen Kassakirjan mukaan on kunnalla ollut menoja tilivuonna Smp 466 771:56, joten siitä jo näkee miten suureksi kunnan hallinto on kasvanut kuin vielä ottaa huomioon sen että eri toimikunnille jotka pitävät heidän omia tilejään etenkin elintarvelautakunnan on ollut menoja joita ei esiinny kunnan kassakirjassa, joita menoeriä on osittain liikevoitto lyhentänyt.

Wuosi 1917 on edellä mainittuja menoja lukuun ottamatta ollut koettelemusten vuosi Teuvan kunnalle, sillä juuri valmistumaisillaan olevan Köyhäin kodin palo kunnalle tuotti vähintäin 100 000 Smp lisä menon ajan kalleuden tähden, kuin ottaa huomioon, että mielisairaista, mitkä on sijoitettuna ympäri Suomen eri paikoissa kalliista maksusta, olisi voitu sijoittaa omaan houruin hoitolaan, joten olisi sekin halventanut osaltaan vaivais-menoja.

Tilivuonna on kunnan kiinteä omaisuus lisääntynyt Yrjölän tilasta Koskelan numerosta hankitulla metsäpalstalla arvo noin 4000 markkaa, koska sanotusta talosta myytäissä saatiin ostohinta korkoineen ja kuluineen jääden metsäpalsta voittona kunnalle. Kunnan omistamain metsä kiinteimistöjen ja Lehtiharjun tilan arvo on Inventeerauksen mukaan otettu ainoastaan 67 000 Sm:sta, vaan tietääkseni olisi mainittujen tilain arvo ottamatta ollenkaan huomioon nykyisiä huippuhintoja vähintäin kolmin kertainen.

Inventeerauksen mukaan vaikkakaan ei ole kunnan omaisuutta kohotettu sen todelliseen arvoon on varat velkoja suuremmat Smp 322.767:75, joten taloudellista häviötä kunnan taloudessa ei ole syntynyt.

Kunnallisten toimihenkilöiden palkat yhteensä kaikkien ovat nousseet toimihenkilöiden monilukuisuuden sekä jo edellämainituista syistä monin kerroin takavuosiin nähden, ja tulevat minun ymmärtääkseni vieläkin nousemaan ainakin jossain muodossa, jollei aleta toden teolla korjaamaan kunnallisten asiain hoitoa siltä puolen mistä se korjattavissa on. Kuten jo edellä mainitsin miten laajaksi sekä monipuoliseksi on kunnan talouden hoito laajennut, on aivan itsestään selvä, että sellaisen talouden hoidossa täytyy yhden tai kahdenkin miehen työ voimat tulla täysin tarvituksi. Jos asiain annetaan edelleen olla hoidettavissa yhden henkilön huostassa, jonka täytyy nykyoloissa kuukauden palkalla hoitaa vuoden ympäriinsä kunnan asiat, tulee ne pakollisestikin sivu toimena joka ei ole eduksi kunnalle, siis ihan välttämättömänä pidän että Teuvan kunta päättää ottaa Kunnan kirjurin hoitamaan kunnallisia asioita, sillä ehdottomasti se tulee palkkansa maksamaan kunnan talouden hoidon paremmuudella, kirjurin ollessa kunnassa voisi Kunnallislautakunnan esimiehenä toimia hyvinkin moni kuntalainen pienemmästäkin maksusta vuoronsa täysin kykenevästi. Siis toivon, että kuntaan ehdottomasti saadaan kunnan kirjuri viimeistään jo ensivuoden alusta jolloin virkakauteni päättyy.

Että Kunnalliset tilit ovat näin myöhään jääneet päättämättä, on ehkä kaikille tunnettu niiden monien töiden tähden mitkä ovat olleet toimekseni kunnan puolesta pantuna viime talven ja kevään aikana, joita en enempi halua luetella.

Teuvalla heinäkuun 28. p:nä 1918

Jafet Suksi"

Ei kommentteja: