maanantaina, tammikuuta 24, 2011

Aloitteet

Kunnan toimintaa koskien voi kuka tahansa kuntalainen tehdä aloitteen. Aloitteen voi tehdä vapaamuotoisesti kirjeitse tai vaikkapa sähköpostilla. Aloitteita saamme vuosittain muutamia, osa kuntalaisilta, osa valtuutetuilta tai valtuustoryhmiltä. Aloitteet ovat tervetulleita, koska ne heijastavat kuntalaisten näkemyksiä siitä, miten kunnan toimintaa tulisi kehittää. Aloite on kuitenkin yleensä yksittäinen mielipide, joten kaikkia aloitteita ei voida aina toteuttaa.

Olemme huomanneet aloitteiden käsittelyssä puutteita. Toisinaan aloitteen käsittely on ollut kovin hidasta ilman hyväksyttävää syytä. Aloitteen tekijä ei myöskään aina ole saanut tietoa, siitä missä asian suhteen mennään.

Luomme kevään aikana yksinkertaisen mallin, jolla aloitteiden käsittelyä tehostetaan. Ainakin seuraavat ominaisuudet mallissa tulee olla: Kun aloite tulee kuntaan, aloitteen tekijälle ilmoitetaan, kuka vastaa asian valmistelusta, ja missä aikataulussa asiaa käsitellään. Jos aloitteen käsittely vaatii pidemmän selvittelyn, aloitteen tekijää pidetään asian etenemisestä ajan tasalla. Näin hän voi myös asian saamia käänteitä kommentoida. Aloitteista pidetään rekisteriä, josta voi koska tahansa tarkistaa, mitä aloitteita on vireillä, ja missä vaiheessa niiden käsittely on. Tavoitteena on aloitteiden ripeä käsittely laadun siitä kärsimättä.

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Tulevaisuuslautakunnalle on kirjattu hyvät tavoitteet.
"Tulevaisuuslautakunnan perustehtävä:
Yhteistyössä eri tahojen kanssa etsiä ideoita ja työstää ne ehdotuksiksi kunnan kehityksen
ja tulevaisuuden turvaamiseksi"

Yhdeksältä jäseneltä toivoisi paljon ideoita ja nopeita toteutuksia.
Viimeisen kahden vuoden kokoukset keskustelivat mm. koulujen liikunnan lisäämisestä, aurinkoenergiasta, väreistä ja kunnan verkkosivuista.
2011 kokous päätti vielä kutsua lukiolaisia kuultavaksi verkkosivuasiassa.
Teuvan verkkosivulla on kohta "aloitekanava", joka on tarkoitettu nuorille mm. asioiden ideointiin. Miksi ei siis käytetä kunnan ideakyselyihin myös ao. kanavaa joka potee kartta-alueellaan alhaista aktiivisuustasoa? Muillakin opiskelijoilla ja nuorilla kuntalaisilla saattaa olla ideaa verkkosivuista yms.? Vaikka vaan niistä Parran mökeistä idäksi.
Aloitekanavan aktivointia voisi ko. lautakunta "tehostaa ja innostaa" kysymällä ja antamalla palautetta jos nuoret sattuisivat siellä esittämään "ideaa". Hyvä palaute on nopeahko palaute!

Alueella on eri henkilöt ja toimielimet tehneet kyselyitä, tutkielmia, jopa "tutkimuksia" mm. nuorten vaikuttamismahdollisuuksista.
Näistä on ilmennyt yhdistävä tekijä nuorten mieluisimmasta vaikuttamistavasta, se olisi "internet".
Jukka Hakala