keskiviikkona, kesäkuuta 06, 2012

Ei pakkoa, mutta...

"Hallitus keskusteli iltakoulussa rakennelakiin sisällytettävistä vahvan peruskunnan suuntaa-antavista kriteereistä. Hallituksen mukaan rakennelakiin tulee sisällyttää yleiset kuntajaon kehittämisen tavoitteet, jossa huomioidaan alueen kokonaisuus sekä väestöpohjaa, työssäkäyntiä ja yhdyskuntarakennetta sekä kuntataloutta koskevat kriteerit.

Vahva peruskunta pystyy kantamaan paitsi palveluiden järjestämisvastuun myös vastuun kunnan omasta palvelutuotannosta. Vahva ja itsenäinen kunta kykenee hallitsemaan markkinoita palveluiden tuotantotapojen monipuolistuessa ja vastaamaan vaatimuksiin asukkaiden valinnanvapauden lisäämisestä."

Lainaus on valtioneuvoston eilisestä tiedotteesta. Valmisteltavana oleva rakennelaki saattaa sisältää esimerkiksi maininnan siitä, mikä on kunnan vähimmäisväestömäärä. Tai määrittelyn siitä, miten kunnan alueen tulee vastata työssäkäyntialuetta.

Rakennelakiluonnos valmistunee syksyn aikana, ja sen jälkeen kunnat voivat antaa siitä lausuntonsa. Ikävät päätökset tehdään sitten kunnallisvaalien jälkeen.

Ei kommentteja: