tiistaina, elokuuta 14, 2012

Vaihekaava

Etelä-Pohjanmaalle on laadittu 1. vaihemaakuntakaava, joka täydentää vuonna 2005 laadittua kokonaismaakuntakaavaa osoittamalla maakunnalliset tuulivoiman tuontantoon soveltuvat alueet. Tavoitteena on tuulivoiman tuotannon keskittäminen suuriin yksiköihin. Maakuntakaavalla ratkaistaan tuulivoima-alueiden yleispiirteinen koko ja sijainti.

Kaavoitus kulkee tuulivoiman osalta vähän jälkijunassa. Useat tuulivoimayhtiöt ovat kilvan varanneet alueita ja tehneet selvityksiä alueiden soveltuvuudesta tuulivoimatuotantoon. Hankkeita on tosi paljon, ja niistä todennäköisesti vain osa toteutuu.

Tuulivoiman toteutusmahdollisuuksiin vaikuttavat olennaisesti maanomistajien ja alueen asukkaiden valmiudet vuokrata alueitaan tuulivoimayhtiöiden käyttöön. Tuulivoimaa tulee voida sijoittaa myös nyt tehdyn karttaharjoituksen ulkopuolisille alueille, kunhan haitat luonnolle, maisemalle ja ihmisille eivät ole esteenä. Tuulivoimaa tulee voida tuottaa myös pienissä 1 - 3 tuulivoimalan yksiköissä erityisesti syrjäisillä, metsäisillä alueilla, joissa ympäristöhaitat eivät korostu.

Ei kommentteja: