tiistaina, elokuuta 20, 2013

Ikäystävällinen Suomi

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet iäkkäiden ihmisten palvelujen kehittämistä koskevan laatusuosituksen vuosina 2001 ja 2008. Uusin päivitys ilmestyi nyt sitten tänä vuonna. Uudessa suosituksessa painoa on asetettu ns. vanhuspalvelulain toimeenpanolle.

Laatusuosituksen tavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen sekä laadukkaat ja toimivat palvelut. Keskeisiä sisältökokonaisuuksia ovat

- osallisuus ja toimijuus
- asuminen ja elinympäristö
- mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen
- oikea palvelu oikeaan aikaan
- palvelujen rakenne
- hoidon ja huolenpidon turvaajat
- johtaminen.

Kullakin sisältöalueella on omat suosituksensa.

Väestön ikärakenteen muutoksesta seuraa, että yhteiskunnan on mukauduttava laajasti entistä iäkkäämmän väestön tarpeisiin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi tarvitaan mm. uudenlaista yhteiskuntasuunnittelua ja uudenlaisia liikennejärjestelyjä. Tarvitaan aitoa yhdessä tekemistä niin, että kaikessa kehittämisessä ja päätöksenteossa kuuluu iäkkäiden ääni. Tarvitaan myös asennemuutosta. Iäkkäät eivät ole yhtenäinen ryhmä. Joukossa on hyvin eri-ikäisiä, erikuntoisia ja eri asioista kiinnostuneita ihmisiä. On hyväosaisia ja syrjäytyneitä. On myös erilaisiin vähemmistöihin kuuluvia. On etniseltä taustaltaan erilaisia iäkkäitä. Ajatuksena on, että ikäystävällinen yhteiskunta ottaa moninaisuuden kirjon huomioon toiminnassaan.

Ei kommentteja: