tiistaina, helmikuuta 21, 2006

Teuvalaisilla yrityksillä menee hyvin

Tänä lyhyenä aikana, jonka olen Teuvalla ollut (vasta vajaat viisi kuukautta), olen pyrkinyt käymään yrityksissä aina, kun aika antaa myöten. Olen saanut sellaisen varsin myönteisen vaikutelman, että teuvalaisilla yrityksillä menee hyvin! Tilauskirja on täynnä ja kapasiteetti käytössä. Laajentamissuunnitelmiakin on monella mielessä. Uusia suunnitelmia takataskussa. Lähinnä kiire toimitusten maailmalle saattamisessa estää heti viemästä kaikkia suunnitelmia käytäntöön. Monella tuntuvat myös seinät tulleen omassa yrityksessä vastaan.

Varmaankaan kaikkien yritysten tilanne ei voi olla näin ruusuinen. Otokseni on pieni, eikä siitä voi vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Se sai minut kuitenkin ajattelemaan, että kun elinkeinopoliittista ohjelmaa olemme tekemässä, olisiko hyvä toteuttaa teuvalaisissä yrityksissä jonkinlainen barometri-tyyppinen kysely? Kyseltäisiin yrityksen tulevaisuuden näkymistä ja investointisuunnitelmista, tilatarpeista, toiveista kunnan ja elinkeinokuntayhtymän suuntaan. Vastata voisi tietysti luottamuksellisesti.

Kyllähän näitä kaiken maailman kyselyitä tietysti yritykseen tulee muutoinkin liikaa, mutta luulenpa että tästä kyselystä voisimme saada paikallisesti arvokasta tietoa. Barometrin voisi tehdä oppilaitosyhteistyönä tai SEK:n toteuttamana.

Mitäs olette yrittäjät asiasta mieltä?

3 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Mielestäni tuo esittämäsi "barometri" on erinomainen idea. Me elinkeinoelämässä mukana olevat yritykset ja organisaatiot visioimme ja arvioimme tulevia asioita ja trendejä liian vähän. Barometrista olisi varmaankin hyötyä kunnan päättäjille mutta mielestäni sillä olisi merkittävästi suuremppi merkitys alueella toimiville yrityksille. Barometristä voisi saada mielenkiintoista tietoa mitä ympäristössä ollaan muiden osalta tekemässä... miten muut olettavat eri toimialojen kehittyvän. Barometri olisi eräänlainen yhdessä toimimisen merkki jolla voitaisiin saada tukea omiin, joskus niin yksinäisiin ajatuksiin.

Terv Lars Kronqvist

Anonyymi kirjoitti...

Palveluyrittäjillä, varsinkin pienillä, ei mene ruusuisesti.

Väkikato vie myös palveluyritysten asiakkaat.

Hyvin usein kunnan taholta tehtävissä suunnitelmissa ja/tai tukitoimissa unohdetaan pienet palveluyritykset, vaikka niiden työllistävä vaikutus on suuri. On myös tärkeää kuntalaisille mitä yrityksiä kunnassa on, mitä kunnasta saa.

Esimerkiksi kunnan hankinnoissa voisi enemmän käyttää omia yrityksiä, tukemalla tätä kautta.

Veli Nummela kirjoitti...

Yhteiskunnan tukea palveluyrityksille on rajoitettu voimakkaasti. Käytännössä oikeastaan vain matkailuyrityksiä on tuettu. Aika on todellakin ajanut tämän ajattelutavan ohi.

Suurin osa uusista työpaikoista syntyy nimenomaan palveluihin. Useinkaan niitä ei voi siinä määrin automatisoida kuin teollista tuotantoa. Lisäksi sektoreiden rajat ovat hämärtyneet. Moni työ, joka ennen tehtiin yrityksessä, ostetaan nykyisin toiselta yritykseltä palveluna.

Mielestäni kunnan uudessa, valmisteilla olevassa elinkeino-ohjelmassa tulee ottaa huomioon myös palvelualan yrittäjät.

Kunnan hankinnoissa tulee noudattaa hankintalakia, joka kieltää varsinaisen "kotiin päin vetämisen". On kuitenkin monia tapoja, joilla kunta voi varmistaa sen, että sen omatkin yritykset voivat tarjota palvelujaan kilpailukykyisesti.