tiistaina, helmikuuta 07, 2006

Vierailuja

Näin vuoden alussa ovi on käynyt tiuhaan. Olemme Teuvan kunnassa saaneet isännöidä niin Närpiön, Kaskisten kuin Kristiinankaupunginkin virahaltija- ja luottamushenkilöjohdon vierailuja. Osaltaan varmaankin valmisteilla oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus on aktivoinut näitä tapaamisia.

Tilanne on ollut minulle hyvin mieluinen, koska näin olen tiiviissä aikataulussa uutena miehenä voinut tutustua naapuriemme päättäjiin. Keskusteluja on käyty hyvässä hengessä. Yhteistyö rannikon suuntaan ei ole niin laajaa kuin suomenkielisen Suupohjan kuntien kesken. Monia yhteisiä toimintoja kuitenkin on, ja muutamia uusia yhteistyön muotoja on selvittelyn alla.

Keskusteluissa on käsitelty mm. Selkämeren sairaalan tulevaisuutta, Lehtiharjun sairaalan käytön laajentamista rannikon kunnissa, ympäristöterveydenhuollon yhteistyöhanketta, mahdollisuutta johtaa jatkossa Jurvan ja Teuvan jätevedet Kristiinankaupungin jätevedenpuhdistamoon (selvittely menossa, valmistuu kevään aikana), seutuverkon kytkemistä rannikon vastaaviin hankkeisiin, kouluyhteistyötä jne.

Vaikka rannikolla puhutaankin kahta kieltä, vaikka maakuntaraja kulkeekin välissämme, ja vaikka suomenkielisen Suupohjan kuntien yhteistyö onkin jo vakiintuneempaa, kannattaa meidän jatkossa kaikissa merkittävissä kuntien yhteistyöhankkeissa ottaa huomioon myöskin nämä rannikon naapurimme. Suomenkielinen Suupohja on jatkossa monissa asioissa väestöpohjaltaan liian pieni alue järkevän yhteistyökokonaisuuden rakentamiseksi. Kaksikielisyys voidaan kääntää rikkaudeksi. Esimerkiksi kouluissa yhteistyö naapureiden kanssa voi motivoida omia nuoriamme ruotsin kielen opiskelussa.

Ei kommentteja: