torstaina, lokakuuta 20, 2011

Miten käy homekoulujen?

Lainaan Varsinais-Suomen ELY:n (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) tiedotetta, joka on päivätty 13.10.2011:


"Oppilaitosrakentamisen rahoitus pienenee 4 %:iin tarpeesta


Varsinais-Suomen ELY-keskus on tehnyt opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksen toimialueensa oppilaitosrakentamisen rahoituksesta vuosille 2012 - 2015. ELY-keskus esittää nelivuotiselle suunnitelmakaudelle seitsemää peruskoulun tai lukion rakennus- ja peruskorjaushanketta toimialueellaan, joka käsittää Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

Koulutuksen järjestäjät ehdottivat rahoitussuunnitelmaan hankkeita yhteensä 216 miljoonan euron arvosta. Suunnitelman mukaan valtion rahoitusta voidaan osoittaa hankkeille, joiden yhteenlasketut kustannusarviot ovat noin 9 miljoonaa euroa. Tämä on noin 4 % koulutuksen järjestäjien rahoitussuunnitelmaan ehdottamien hankkeiden yhteenlasketuista kustannusarvioista.

Yhtään uutta hanketta ei ole voitu ottaa suunnitelmaan, vaan päinvastoin suurin osa ministeriön vuosille 2011 - 2014 vahvistamassa rahoitussuunnitelmassa jo olevista hankkeista on jouduttu rahoituskehyksen pienenemisen vuoksi jättämään pois esityksestä. Hankkeiden toteuttajien kannalta tilanne on hankala, koska rahoitussuunnitelmasta on jouduttu jättämään pois monia pitkällekin valmisteltuja hankkeita. Suunnitelmaan jääviäkin hankkeita on jouduttu jakamaan pienempiin vaiheisiin, jolloin valtio osallistuu rahoituksellaan vain osaan hankkeesta. Näidenkin hankkeiden toteuttaminen voi olla vaikeaa, koska kunnat joutuvat rahoittamaan hankkeistaan huomattavasti suuremman osan, mihin ne ovat varautuneet.

ELY-keskus on asettanut perustamishankkeet kiireellisyysjärjestykseen ottaen huomioon toiminta-alueensa maakuntien liittojen kiireellisyysjärjestykset, hankkeiden tarpeellisuuden ja kiireellisyyden sekä opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistaman perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman vuosille 2011 - 2014 sekä määrärahakehykset vuosille 2012 - 2015.

Opetus- ja kulttuuriministeriö laatii eri ELYjen tekemien rahoitussuunnitelmaesitysten pohjalta valtakunnallisen rahoitussuunnitelman."

Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaukseen ja laajennukseen olisi tulossa jatkorahoitusta 550.000 euroa vuonna 2014. Ottaen huomioon edellä mainitut faktat rahahanojen tiukentumisesta, se on Teuvan kannalta hyvä uutinen. Ajoitus aiheuttanee teknisiä ongelmia, mutta neuvottelemme niistä ELY-keskuksen kanssa.

Yhteiskoulun ja lukion remontin ensimmäinen vaihe on joka tapauksessa alkamassa jo tämän vuoden puolella aiemmin valtiolta saamamme ns. elvytysrahan turvin.

Kokonaisuus kyllä hirvittää: Viiden maakunnan alueella 216 miljoonan investointitarpeisiin voidaan vastata vain 9 miljoonan osalta! Alueen kouluissa on paljon mm. sisäilmaongelmia, jotka vaatisivat pikaisia toimia.

Ei kommentteja: