tiistaina, joulukuuta 11, 2018

Kotouttamisohjelma

Suupohjan seudun kotouttamisohjelma on laadittu vuonna 2013. Ohjelma on päivitetty viimeksi vuonna 2017.  Kunnanvaltuusto saa uuden päivityksen käsittelyynsä 17.12.2018.

Kotouttamisohjelma on lakisääteinen. Kunnan on laadittava kotouttamisohjelma, joka sisältää suunnitelman kotouttamista edistävistä ja tukevista toimenpiteistä, palveluista, yhteistyöstä ja vastuista sekä maahanmuuttajien tarpeiden huomioonottamisesta muita yhteiskunnan palveluja ja toimenpiteitä  suunniteltaessa ja järjestettäessä.

Suupohjan kotouttamisohjelman tavoitteiksi on määritelty:

- Suupohjan seudulle tuleva maahanmuuttaja ja hänen perheensä kokevat itsensä tervetulleiksi.
- Ohjelma antaa kokonaiskuvan siitä, mitä Suomeen kotouttaminen tarkoittaa.
- Selvittää Suupohjan alueella asuvien maahanmuuttajien  lukumäärän ja alkuperän.
- Helpottaa toimijoiden välistä yhteistyötä kuvaamalla heidän omaa osuuttaan prosessissa sekä tarjoamalla yhteystiedot käytettäviksi.
- Palveluiden asiakaslähtöisyys ja saavutettavuus sekä prosessien toimivuus ja tehokkuus.

Valtuuston käsittelyn jälkeen kotouttamisohjelma julkaistaan Teuvan kunnan internet-sivuilla.

Teuvan kunta hankkii (edelleen) vuonna 2019 maahanmuuttajien kotouttamispalvelut Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän organisoimasta Kansainvälisyyskeskus INKA:sta.

Ei kommentteja: