keskiviikkona, joulukuuta 05, 2018

Osallistuva budjetointi

Teuvan kunnan talousarvioehdotus vuodelle 2019 sisältää määrärahan osallistuvaan budjetointiin. Mitä se on? Lainaan Kuntaliiton opasta aiheesta:

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Osallistuvaan budjetointiin ei ole yhtä ainoaa oikeaa menetelmää. Sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Osallistuvaa budjetointia voidaan käyttää monissa erilaisissa tilanteissa, monenlaisten tarpeiden ja ongelmien ratkaisemisessa. Sitä voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan ja tehdään päätöksiä esimerkiksi investoinneista tai palveluista.

Osallistuva budjetointi on

* demokraattinen prosessi: se on avointa keskustelua, vuoropuhelua ja intressien yhteensovittamista sekä yhteistyötä asukkaiden, ryhmien ja organisaatioiden kesken. Osallistuvaan budjetointiin kuuluu budjetin avoimuus ja talousasioiden ymmärrettävä esittäminen.

 * keskustelua rahasta ja resursseista, myös niukkuudesta. Se on kompromissien ja ratkaisujen etsimistä yhdessä, todellisten tarpeiden tunnistamista.

 * vaikeiden ongelmien ratkaisemista yhdessä. Se on keskustelua arvovalinnoista.

 * uudenlainen tapa ajatella ja suhtautua yhteisten verovarojen käytön suunnitteluun. Hallinto ja poliitikot ottavat asukkaat aidosti mukaan suunnittelemaan ja päättämään asioista.

* keino parantaa valmistelun ja päätöksenteon laatua ja avoimuutta sekä vahvistaa kansalaisten osallisuutta ja luottamusta hallintoa ja päätöksentekoa kohtaan.

 * keino motivoida asukkaita osallistumaan ja ottamaan myös itse vastuuta.

Olemme varanneet ensi vuodelle tähän tarkoitukseen 10.000 euroa. Mikäli valtuusto määrärahan hyväksyy kunnanhallitus määrittää alkuvuodesta pelisäännöt ja käytön rajaehdot. Tarkoitus ei ole käyttää rahaa turhuuteen, vaan kuntastrategian mukaisiin kehittämiskohteisiin. Kuntalaisilta tullaan pyytämään ehdotuksia määrärahan käytöstä eri hankkeille.  Ehdotusten pohjalta kutsumme kuntalaiset äänestämään lopulliset käyttökohteet.

Ei kommentteja: