keskiviikkona, maaliskuuta 08, 2006

Jäädytetyt aloitteet

Teuva-revyyssä kerrottiin osuvasti ja purevasti kunnan "jäädytetyistä aloitteista", joita sitten pakastimesta kaivettiin esiin. Teuvalla on tehty viime vuosina aika paljon aloitteita. Niiden käsittely oli myöskin aika lailla ruuhkautunut. Ruuhkaa olemme viime aikoina yrittäneet purkaa, ja nyt näyttää siltä, että suma liikkuu.

Viime maanantaina kunnanhallitus käsitteli Seppo Kiilin vuosikausia sitten tekemän aloitteen opiskelija-avustuksista. Päädyimme ratkaisuun, jolla yritetään turvata teuvalaisten opiskelijoiden harjoittelu- ja työssäoppimisjaksot. Kunta maksaa näistä työjaksoista työehtosopimuksen mukaisen minimipalkan. Teuvalaisessa yrityksessä tehdystä työstä kunta korvaa yritykselle enintään kahden kuukauden ajalta 50 % em. perusteella lasketusta palkkauskustannuksesta, jos yritys sitoutuu kustantamaan oman osuutensa. Teuvan kuntaa hyödyttävästä opinnäytetyöstä, jonka työsuunnitelman kunta on etukäteen hyväksynyt, kunta korvaa opinnäytetyön virallisen hyväksymisen jälkeen 200 - 300 euroa. Kunta suosittelee alueellaan toimiville yrityksille, että ne noudattaisivat omassa toiminnassaan vastaavaa periaatetta.

On hyvä, että kuntalaiset ja valtuutetut tekevät aktiivisesti aloitteita. Se on hyvä keino saada uusia ajatuksia päätöksentekoon. Tosin kaikkia hyviäkään aloitteita ei voida aina toteuttaa. Kaikkeen ei raha riitä, ja tärkeistä asioista joudutaan usein valitsemaan ne kaikkein tärkeimmät. Mutta kun käsiteltävänä on monia hyviä ideoita, löytyy niiden joukosta varmasti myös kultajyviä.

Valtuutetuilla on monia muitakin mahdollisuuksia saada ideansa esille, kuin tehdä kirjallinen aloite. He voivat esimerkiksi ottaa asian esille lautakunnassa, jossa toimivat. He voivat ottaa kantaa niissä valtuustoseminaareissa, joita eri asioista järjestetään. He voivat myös välittää tietoa tuntemiensa toisten luottamushenkilöiden tai virkamiesten kautta.

Jatkossa käsittelemme aloitteet nopeammin. Tämä tarkoittaa sitä, että osa aloitteista hylätään melko pian, kun taas toisia jalostetaan pitemmälle. Kun kuntastrategiat (kunnan pitkän aikavälin tavoitteet) on valmisteltu, aloitteita tarkastellaan myös sitä vasten, miten hyvin ne yhteisesti linjattuja tavoitteita toteuttavat.

Jos Sinä haluat tehdä aloitteen kunnan jonkin toiminnan uudistamiseksi tai kehittämiseksi, voit lähettää vapaamuotoisen kirjeen kunnanhallitukselle tai asianomaiselle lautakunnalle. Jos kirje menee väärälle toimielimelle, sen käsittely siirretään sille toimielimelle, jolle asia kuuluu, ja Sinulle ilmoitetaan siirrosta. Kirjeen asemesta voit lähettää myös sähköpostia.

Ei kommentteja: