maanantaina, joulukuuta 21, 2009

Köyhyydestä

Vuosi 2010 on köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen teemavuosi. Viime vuosina pahoinvointi on Suomessakin lisääntynyt samaan aikaan, kun yhteiskunnassa keskimäärin vauraus on voimakkaasti kasvanut. Lainaan tähän joitakin Promo-lehdestä poimimiani tietoja. Lehteä kustantaa Terveyden edistämisen keskus.

Suomessa köyhäksi määritellään ihminen, jonka tulot ovat enintään 60 % kansan mediaanitulosta. Rahassa se on tuhat euroa kuussa. Joidenkin arvioiden mukaan tulotasolla mitattuna Suomen väestöstä ainakin viisi prosenttia on köyhiä. Tuloilla ja terveydellä on voimakas yhteys. Köyhyys heikentää terveyttä, ja huono terveys lisää köyhyyttä. Köyhillä ja huono-osaisilla on myös huonommat mahdollisuudet saada riittävästi terveyspalveluja. Mitä parempiosainen ihminen on, sitä terveempi hän nykysuomessa on.

Suomessa tuloerojen kasvu on ollut 1990-luvun puolivälin jälkeen nopeampaa kuin missään OECD-maassa. Vuonna 2008 pienituloisimman kymmenyksen tulot pienenivät 0,4 %, kun suurituloisimman kymmenyksen tulot kasvoivat 3,4 %. Kahden huoltajan lapsiperheiden tulot olivat keskimäärin 22.500 euroa vuodessa. Yksinhuoltajilla vastaava luku oli 15.400 euroa.

Edellä mainitulla tonnin mittarilla laskettuna köyhissä kodeissa kasvavien lasten määrä kasvoi vuoden 1993 viidestä prosentista kahteentoista prosenttiin vuoteen 2007 mennessä.

Pitkäaikaistyöttömyys on ollut merkittävin tekijä köyhyyden lisääntymisessä. Monet 1990-luvun laman myötä töistä pudonneet eivät ole tulleet tai ole enää tulossa takaisin työmarkkinoille. He poistuvat työttömyystilastoista vasta eläkkeelle lähdön tai kuoleman kautta, sanoo tutkija Jouko Karjalainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Kun pitkäaikaistyöttömien määrä oli 1990-luvulle tultaessa noin 3.000, se on nyt yli 50.000, vaikka pitkäaikaisuuden rajaa on nostettu puolesta vuodesta vuoteen. Yksi syy löytyy työmarkkinoiden muutoksesta. Monilta on mennyt alta koko ammattiala. Näin on käynyt erityisesti kouluttamattoman työvoiman osalta.

Julkisessa keskustelussa puhutaan paljon siitä, että 1990-luvun laman aikana tehtyjä virheitä ei saa toistaa. Tilastot osoittavat pahoinvoinnin ja huono-osaisuuden kasvaneen kuitenkin myös vauraina vuosina. Kun valtion ja kuntien talous kiristyy nyt näemmä useammaksi vuodeksi, on haaste melkoinen. Säästöjä täytyy saada aikaan, mutta samalla täytyy huolehtia siitä, että ratkaisuilla ei heikennetä heikoimpien asemaa.

Ei kommentteja: