keskiviikkona, helmikuuta 23, 2011

Terve(ys)talo?

Kunnanhallituksen puolikas (äänin 4 - 4, puheenjohtajan äänen ratkaistessa) päätti keskeyttää Terveystalon rakentamisen urakkatarjousmenettelyn. Tarjousmenettelyä pidettiin osaa mahdollisia tarjoajia syrjivänä, koska tarjoajilta kysyttiin heidän osaamistaan Terve talo -kriteerein toteutettuun rakentamiseen. Myös hyväksyttävien tarjoajien määrää (2) pidettiin liian pienenä. Väitettiin myös toimitun Teuvan kunnan hankintaohjeiden vastaisesti, koska hankintailmoitusta ei ollut julkaistu Teuvan kunnan internet-sivuilla.

Hämmennystä on tuntunut herättävä erityisesti Terve talo -kriteeristö. Ohessa hieman tietoa asian taustoista Kiinteistöliiton nettisivuilta:

"Terve talo - teknologiaohjelma 1998-2002

Kiinteistöliiton koordinoiman Terve talo -teknologiaohjelman tavoitteena oli rakennuksen sisäilman ja terveysominaisuuksien parantaminen. Ohjelmassa kehitettiin tuotteita ja palveluita sekä niihin liittyvien prosessien ominaisuuksia ja laatua.

Projektin kuvaus

* Terve talo on rakennus, joka on suunniteltu ja rakennettu siten, että se tarjoaa kilpailukykyisesti terveelliset, turvalliset ja toiminnallisesti tarkoitustaan vastaavat olosuhteet siellä asuville tai työskenteleville.
* Terveessä talossa on viihtyvyyttä ja työtehoa parantava hyvä sisäilmasto.
* Terve talo on rakennettu laadukkaaksi, kestäväksi ja taloudelliseksi.
* Rakennusta käytetään ja hoidetaan siten, että sen ominaisuudet säilyvät.

Rakennustekniikka, sisäilma ja laatu eli Terve talo -teknologiaohjelma toteutettiin vuosina 1998-2002. Ohjelman vaikutuspiiriin kuuluivat koko kiinteistö- ja rakennusala sekä kiinteästi myös terveydenhuoltosektori. Terve talo -ohjelma rakentui neljästä painopiste-alueesta, joille kullekin on määritelty sisältö ja halutut tulokset:

Terve talo -ohjelman alkuperäisenä tavoitteena oli, että ohjelman vaikutuksesta sisäilmalle asetettavat vaatimukset tiukentuvat. Ohjelma synnyttää muun muassa kokonaan uusia tuotteita ja niitä valmistavaa teollisuutta sekä nykyisiä korvaavia tuotteita tai ominaisuuksiltaan nykyisiä parempia tuotteita. Se aikaansaa myös lisäarvoa kiinteistötalouteen ja niille toiminnoille, joita kiinteistöt palvelevat.

Ohjelman vaikutukset kansantaloudelle alentuneina terveyskuluina ja parempana työn tuottavuutena on arvioitu ainakin kahdeksi miljardiksi markaksi vuodessa."

Niin, markoista tosiaan puhuvat, mutta tarkoittanevat euroja ;-) Teuvan Terveystalon osalta näitä jo siis aika pitkään käytössä olleita kriteereitä haluttiin tässä hankkeessa korostaa, koska uutta taloa ollaan rakentamassa nimenomaan ilmenneiden sisäilmaongelmien vuoksi.

5 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Virkamiesten valitusvirsi
Hankinnoissa voi hyvää rakentamistapaa valvoa ja noudattaa muutenkin, kuin pyhinä tavoitteina paperille kirjattujen aikomusten kautta. Sen voisi vaikka pisteyttää omaksi kohdakseen valintakriteereihin ja painottaa rakennusvalvonnassa erityisenä osa-alueena. Oli kuinka oli, niin en voi ymmärtää kunnanjohtajan asennetta tässä asiassa. Kunnan päättävä elin on puhunut ja käyttänyt tervettä harkintaa. Samalla on tullut todettua, että virkamiestyönä tehty hankinnan valmistelu on tässä tapauksessa tehty ammattitaidottomasti. Kun kunnanhallitus on kiinnittänyt asiaan huomiota ja tehnyt päätöksensä, en mitenkään osaa ymmärtää johtavan virkamiehen sananvalintoja tässä blogissa. Vaikka kunnanjohtaja olisikin eri mieltä kunnanhallituksen kanssa, niin se nyt vain on niin, että tässä vaiheessa pulinat pois ja oikea suunta on käydä alaisensa kanssa tiukka keskustelu ja lähettää hänet koulutukseen, jossa opiskellaan hankinnan alkeita. Jos tämä hanke olisi edennyt, niin kuinka paljon kalliimmaksi se olisi tullut kunnalle, jos esim. Gun Exit olisi oikeutetusti nostanut asiasta myöhemmin kanteen ja voittanut sen tuomio-istuimessa. Onhan se hyvä, mutta tavallaan valitettavaa, että kunnanhallituksemme on paremmin perillä asioista, kuin ylimmät virkamiehet, joilta kunta ostaa osaamista virkamiesten omilla osaamisalueillaan.

Anonyymi kirjoitti...

Vuonna 1998 Suomen valuutta oli vielä markka, ei silloin euroista puhuttu.
Mistähän muuten johtuu, että Teuvalla aina urakkatarjouskilpailuissa suhtaudutaan kaikkein tarkimmin oman paikkakunnan rakentajien tarjouksiin ja ihannoidaan maakunnan suuria rakennusyrityksiä.
Eihän kokemusta Terve talo -rakentamisesta saa muuta kuin rakentamalla sellainen ensin. Kun urakka annetaan teuvalaisille, jää rahakin pyörimään Teuvalle.
Ei pidä heti kättelyssä torpata tarjouksia vaan pyytää lisäselvityksiä, jos tietoa tarvitaan jostakin asiasta lisää.

Anonyymi kirjoitti...

Ihmettelen myös Kunnanjohtajan selkeää kantaa ja kh:n päätösen arvostelua. Kyseessä on ensimmäinen Teuvan isoista investointihankkeista, joita tulossa perässä monia muitakin. Nyt oli viimeinkin oikea aika viheltää peli teknisen toimen toilailuissa poikki, ottaa ohjat käsiin ja näyttää esimerkkiä.
Kyllä Terveystalosta saadaan TERVE teuvalaisittainkin, ja teuvalaisten parasta ajatellen.

m-l mäki, vain kontt,rotta kirjoitti...

Kyllön mieleenkiint. nämä anonyymit (vellihousut) kommentit!
Kaikki meiltä vaaditaan, sitte sotketahan ja syytetähän virkamiehiä ku on itse menty mettähän. Markku S. taitaa olla ainut jolla ei oo oma lehemä ojas, se on vaan valmistellut tehnyt/teettänyt, mitä on käsketty kesäk.2010. Kyllä täytyy ihmetellä tätä Teuvan touhua, melkein jo hävettää...

Unknown kirjoitti...

Terveystalon päätöksestä 4jaa 4 ei

Ensinnäkin on mielenkiintoista seurata keskustelua Velin blogissa.
Mitä Veli kirjoittaa tervetalo kriteereistä olen täysin samaa mieltä ,että näin pitää ollakkin.
Tämän asian olisi pitänyt mainita valintailmoituksessa mielestäni esim.rakentamisessa tulee noudattaa Terve Talo kriteerejä .

Meidän neljän perusteet ei kantaan olivat seuraavat;
Päätös ei ollut valtuuston hyväksyttyjen ohjeiden mukainen.
1 hallinta sääntöä ei noudatettu
kunnan insinöörin päätösvalta 21& 3kohdassa tarkoitetuista asioista enintään 20 000 euron rakennushankkeissa sekä vähäisistä muutoksista yleensäå.
nyt on kyse 3,0-3,5 milj.hanke
2. hankinta ohjetta ei noudatettu
3 tarjouspyyntö Hilmassa todettiin sen olevan syrjivä eikä lähde siitä mitä hyvä ja tasapuolinen kilpailutus edellyttää ,sekä lopullisen tarjouksen kriteeri oli halvin hinta
Jos tästä olisi valitettu markkinaoikeuteen meidän terveystalo projekti olisi hyvin voinut siirtyä jopa vuosilla.
Nytkin on jo mennyt kaksi vuotta olisi hyvää saada investointeja käyntiin koska niitä riittää
4 katsoimme myös ,että kaksi tarjoojaa on liian vähän ei synny todellista kilpailua .
Kunnanhallitus on jo toiminut ja meillä on maanantaina klo 14.00 ensimmäinen neuvottelu asian johdosta ja tulemme ulkoistamaan projektin ja pyrimme samalla pysymään ainakin suunnitellussa aikataulussa , tässä on myös mukana Jukka Aro ja Vesa Osmo hyvällä yhteistyöllä teknisen kanssa viemme hanketta eteenpäin
Olen omalta osalta mukana asioiden eteenpäin vienissä mikäli tarvetta on.
hyvää kevän odotusta kaikille kuntalaisille.

kunnanmhallituksen puheenjohtaja
Teijo Toivonen