tiistaina, tammikuuta 29, 2013

Poimintoja

Mitä se sellainen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma pitää sisällään? Monia hyviä asioita. Tässä ihan mielivaltaisesti oman mielen mukaan tehtyjä poimintoja suunnitelman yhteisistä tavoitteista:

"Potilas on hoidon keskiössä. Paras hoitotulos saavutetaan, kun potilas sitoutuu sairauksiensa hoitoon ja ehkäisyyn. Tähän hän tarvitsee terveydenhuollon ammattilaisen tuen." Valmistaudutaan vuoden 2014 alusta voimaan tulevaan asiakkaan oikeuteen hakeutua hoitoon haluamaansa terveyskeskukseen.

"Terveyden edistäminen on osa hoitoa. Potilasta tuetaan terveyttä edistävissä valinnoissa."

Varmistetaan erikoissairaanhoidon laaja-alaisen päivystystoiminnan jatkuminen Y-talossa Seinäjoella. Terveyshyötymalliin sitoudutaan. Terveyskeskuksissa vastaanottotoimintaa kehitetään lääkäri-hoitaja -työparimallin mukaisesti. Kutsujärjestelmän käyttöä lisätään terveyskeskuksissa. Erikoislääkäreiden konsultaatioita terveyskeskuksissa lisätään.

Henkilöstön rekrytointia kehitetään maakunnallisena kokonaisuutena. "Tuetaan keskussairaalassa ja terveyskeskuksissa toteutettavaa lääkäreiden peruskoulutusta... Tavoitteena on, että terveyskeskusten virkalääkäreistä valtaosa olisi tulevaisuudessa yleislääketieteen erikoislääkäreitä."

Toiminnan laatuun ja potilasturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Samoin järjestelmälliseen asiakaspalautteen hankkimiseen.

"Valmistellaan sosiaali- ja terveydenhuollon maakunnallinen kiinteistöstrategia tukemaan palvelutoiminnan kehittämistä."

Yhteistyötä tehdään joka suuntaaan. Kehittämishankkeissa pyritään suureen kokoon, vähintään maakunnalliseen tasoon.

Yksityistä palvelutuotantoa käytetään lähinnä täydentämään julkisia palveluja. Painopiste on julkisen palvelutuotannon kehittämisessä.

"Tehdään selvitys terveyskeskusten päivystystoiminnan kehittämistarpeista... Vähennetään ostopalvelulääkäreiden käyttöä... Lisätään päivystävien sairaanhoitajien itsenäistä vastaanottotoimintaa terveyskeskuksissa."

"Vuodeosastotoiminta tulisi järjestää maakunnassa siten, että lääkinnällinen kuntoutus saadaan turvattua myös viikonloppuisin."

Vuoden 2013 aikana selvitetään tukipalveluiden tarkoituksenmukainen järjestäminen koko maakunnassa: radiologia, lääkehuolto, välinehuolto ja tietohallinto.

Ei kommentteja: