keskiviikkona, tammikuuta 18, 2006

Miten käy palveluiden?

Teuvan kunnan talousarvio on valtuuston tekemien lisäysten jälkeen 400.000 euroa alijäämäinen. Tämä on uusi tilanne Teuvalla. Budjetin hyväksymisen yhteydessä päätettiin siitä, että alijäämä on kurottava umpeen vuoden 2006 alkupuolella tehtävillä rakenteellisilla ratkaisuilla.

Teuvan kunnan talous kulkee aivan samaan suuntaan kuin muidenkin kuntien talous. Valtion kuristusote toimii tehokkaasti. Teuvalla on takanaan hyviä tilinpäätöksiä, mutta vuosi vuodelta ne ovat heikentyneet. Teuva ei ole kriisissä, sillä on vielä taloudessaan puskureita, mutta muutoksia on tehtävä – mieluummin nopeasti – jotta kamreerin kirstu ei alkaisi ammottaa tyhjyyttään.

Mitä ne kuuluisat rakenteelliset muutokset ovat? Ja miksei niitä sitten ole jo tehty? Kun julkisen talouden vauraina vuosina kunnallisia palveluja on pala palalta rakennettu, on päädytty toiminnan järjestämisessä ratkaisuihin, jotka eivät varmaankaan enää ole parhaita mahdollisia. Kyse on siis asioiden ja toimintatapojen uudelleen ajattelusta. Tätähän avoimilla markkinoilla toimivat yritykset joutuvat tekemään koko ajan. Se ei välttämättä ole helppoa. Totutuille tavoille ei aina nähdä vaihtoehtoja. Eivätkä usein asiakkaatkaan pidä muutoksista. Kyse ei ole vain koulujen määrästä, vaan toivottavasti paljon syvemmälle menevästä palvelujen uudistamisesta.

Kunta on olemassa kuntalaisiaan varten. Ensimmäisenä ei siis saa olla mielessä palvelujen vähentäminen eikä niiden saavutettavuuden olennainen heikentäminen. Usein auttaa osaamisen keskittäminen ja vastuiden selkeyttäminen. On myös keskityttävä siihen, mikä asiakkaan kannalta on olennaisinta. Myös jonkinlaisten kilvoittelun elementtien tuominen toimintaan piristää. Meidän kaikkien tulisikin toimia kunnassa, niin kuin tekisimme tuottamamme palvelun myyntiin. Meidän tulisi toimia niin tehokkaasti ja laadukkaasti – vaikka kyse olisikin ilmaispalvelusta – kuin meidän olisi pystyttävä myymään tuote kannattavaan hintaan ja paremmin ehdoin kuin kilpailijat.

Vuonna 2006 mietitään myös kuntarajoja ja kuntien välistä yhteistyötä. Tällä seudulla keskityttäneen jälkimmäiseen. Kunnat ovat tehneet hyvää yhteistyötä jo pitkään. Mutta paljon on parantamisen varaakin. Uusi tekniikka, kuntalaisten muuttuvat tarpeet ja vaatimukset, muutokset alueen väestön ikärakenteessa ja tiukentuva rahoituskehys edellyttävät muutoksia myös seudun yhteistyössä. Olemme sopineet naapurien kanssa, että lähestymme kunta- ja palvelurakenneuudistusta nimenomaan palveluiden järjestämisen näkökulmasta. Emme ensimmäiseksi ala piirrellä organisaatiokaavioiden laatikoita, vaan mietimme millainen kinkeripiiri ja millaiset toteuttamistavat olisivat minkin palvelun osalta jatkossa parhaat mahdolliset. Tätä varten aivan alkuvuodesta alkaa kuntien yhteinen strategiatyö, jossa näitä asioita mietitään.

Kaikkien yhteinen tavoite kuitenkin on, että hyvinvointipalvelut säilytetään laadukkaina. Täällä Suupohjan seudulla ne tärkeimmiltä osin ovat huomattavasti paremmat kuin monissa kaupunkikeskuksissa. Tähän tosiasiaan voi tutustua vaikkapa viettämällä aikaa jonkin ison kaupungin terveyskeskuksen päivystysjonossa tai yrittämällä saada asiaansa ajetuksi ison organisaation byrokratiassa. Muutoksia tulevaisuus tuo palveluihin ja niiden järjestämistapoihin, palvelujen tuottajakin voi muuttua, mutta palvelujen tasosta pyritään pitämään kiinni. Se on meidän tärkeimpiä kilpailuvalttejamme.

Veli Nummela
kunnanjohtaja

Ei kommentteja: