maanantaina, kesäkuuta 27, 2011

Pätkätöitä

Viime valtuustossa käytiin keskustelua määräaikaisten palvelussuhteiden määrästä ja tarpeellisuudesta. Viime vuoden lopussa Teuvan kunnalla oli palkkalistoillaan 194 vakinaista ja 98 määräaikaista työntekijää ja viranhaltijaa. Määräaikaisten määrä on suuri, mutta valtaosa tästä selittyy kahdella tekijällä. Ensinnäkin luvussa ovat mukana kansalaisopiston tuntiopettajat, jotka useimmiten tekevät tätä työtään toisen työn ohessa. Lisäksi koulutoimessa on varauduttu aiemmin päätetyn kouluverkkoratkaisun toteuttamiseen. Koulukeskuksen remontin valmistuessa ja osan kyläkouluista lopettaessa toimintansa opettajien virkojen tarve vähenee.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän palveluksessa oli vastaavana ajankohtana 607 vakinaista ja 238 määräaikaista henkilöä. Suhteellisesti ottaen siellä määräaikaisten määrä on selkeästi pienempi kuin meillä. Kuntayhtymällä on kuitenkin paljon toimintayksiköitä, joiden välillä vakinaista henkilökuntaa voidaan tarvittaessa kierrättää, eli määräaikaisten käyttöä voidaan hyvällä suunnittelulla vähentää.

Totuus lienee se, että kuntasektorilla tartumme liian helposti määräaikaiseen ratkaisuun. Hyvällä suunnittelulla ja henkilökunnan joustavalla käytöllä voisimme tarjota enemmän hyviä, vakituisia työsuhteita. Se on myös työnantajan etu, koska hyvästä ja työhönsä sitoutuvasta henkilökunnasta käydään yhä kovempaa kilpailua.

Ei kommentteja: