keskiviikkona, kesäkuuta 15, 2011

Terveet lapset ja sairaat aikuiset?

Maanantainen valtuusto kävi monta hyvää keskustelua. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sai kiitosta, mutta myöskin sen esiin tuomat näkökohdat herättivät huolta. Minä toin omassa puheenvuorossani esille mm. huolta siitä, saavatko lapset ja nuoret riittävästi psykiatrisia palveluja. Raportin sivuilta näet käy ilmi seuraava epäsuhta: Vuonna 2008 tuhatta 0 - 12 vuotiasta kohden Teuvalla oli lastenpsykiatrian avohoitokäyntejä 50. Valtakunnallinen vastaava luku oli 180. 13 - 17 -vuotiaiden kohdalla Teuvan luku oli 220 ja valtakunnallinen puolestaan 570. Sen sijaan aikuisten kohdalla tilanne oli aivan päinvastainen. Teuvalla käyntejä oli 660 kpl tuhatta ikäluokan asukasta kohden, kun vastaava luku valtakunnallisesti oli 270. Luvut ovat noin-lukuja, koska ne on poimittu pylväsdiagrammeista. Ovatko siis lapset hyvin terveitä ja aikuiset sairaita, vai onko lapsillemme tarjolla liian vähän heidän tarvitsemiaan palveluja? Tätä asiaa tulee jatkossa vielä tutkia.

Ei kommentteja: