maanantaina, syyskuuta 24, 2007

Kunta-alalle palkkasopimus

Tämän syksyn työ- ja virkaehtosopimuskierros on kuntapuolella ollut varsin erikoinen. Poliitikkojen löyhät lupaukset ennen eduskuntavaaleja synnyttivät suuret odotukset työmarkkinajärjestöissä. Lisää liksaa oltiin valmiit antamaan erityisesti hoitoalalla toimiville.

Viime viikolla päättyneissä neuvotteluissa työnantajia edustava Kunnallinen työmarkkinalaitos hyväksyi ratkaisun, joka nostaa 31.1.2010 mennessä palkkoja yhteensä noin 11 %. Työnantajan käsityksen mukaan hoitoalalle tämä merkitsee 284 - 439 euron korotusta kuukausipalkkaan.

Kunta-alan työvoimakustannukset ovat yhteensä noin 17 mrd euroa. Uudet sopimukset kasvattavat kuntien ja kuntayhtymien menoja lähes 2 mrd eurolla. Valtion panostus asiaan valtionosuuksina on lopulta vain 0,15 mrd euroa.

Kuntapuolella on kiistatta palkkojen jälkeenjääneisyyttä. Suuret kertakorotukset horjuttavat kuitenkin kuntataloutta. Varsinkin, jos kansantalouden kasvu samaan aikaan taittuu. Ratkaisu saattaakin merkittävästi edistää kuntaliitoksia.

Hoitoalan järjestöt ovat kuitenkin ratkaisuun enempi tai vähempi tyytymättömiä. Tyytymättömyys on sitä vasten ymmärrettävää, että saadut korotukset koskevat koko lailla kaikkia palkansaajia kuntasektorilla. Samapalkkaisuuserä, jolla piti epäoikeudenmukaiseksi koettuja palkkakuoppia tasata, jäi lopulta kovin pieneksi.

Ei kommentteja: