maanantaina, syyskuuta 03, 2007

Liikelaitos muotoutuu

Kuntien tuli antaa Paras-hankkeen mukaiset vastauksensa valtioneuvostolle viime kuun loppuun mennessä. Päätöksiä tehtiin aivan viimeisinä päivinä ja paikoin täpärin äänestystuloksin. Oman alueemme kannalta oli merkittävää, että Kristiinankaupunki ja Kaskinen päättivät lähteä yhteistyöhön Närpiön, Korsnäsin ja Maalahden kanssa.

Suupohjaan perustettavan liikelaitoskuntayhtymän osalta tämä merkitsee sitä, että väestöpohja jää reilut 9.000 asukasta suunniteltua pienemmäksi. Mahdollisuudet erikoistumiseen ja erikoislääkäripohjaisiin palveluihin tältä osin jonkin verran heikentyvät. Toisaalta nyt muodostettava neljän kunnan liikelaitos voi toimia käytännössä täysin yksikielisellä alueella.

Liikelaitoksella tavoitellaan epäbyrokraattista, joustavaa, taloudellisesti tehokasta, yritysmäistä toimintaa. Palvelut tuotteistetaan, kunnat määrittävät itse palvelutasonsa ja maksavat tilauksensa mukaisesti. Toiminnassa panostetaan terveyden edistämiseen, avopalveluihin ja oikeaan hoidon porrastukseen.

Tavoitteet liikelaitokselle ovat hyvät. Mukana olevat kunnat ovat tehneet yhteistyötä pitkään, joten mukana olevat toimijat tuntevat toisensa hyvin. Käytännön toiminnan suunnittelu on vasta edessä, mutta valtuustojen tekemät päätökset antavat vankan pohjan yhteistyön rakentamiselle.

Ei kommentteja: