torstaina, syyskuuta 06, 2007

Maahanmuuttostrategia

Suupohjan kunnanjohtajat ovat yhdessä esittäneet, että seutukuntaan laadittaisiin yhtenäinen maahanmuuttostrategia. Etelä-Pohjanmaalla asuu ulkomaalaisia suhteellisesti muita maakuntia vähemmän. Tällä hetkellä monien yritysten kasvun esteenä on pula osaavasta työvoimasta. Tässä tilanteessa yritykset ovatkin lähteneet hakemaan työvoimaa ulkomailta. Suupohjan työllisyysstrategiassa on asetettu tavoitteeksi, että vuoteen 2012 mennessä seudulla työskentelisi 250 ulkomaalaistaustaista osaajaa ensisijaisesti maataloudessa, huonekaluteollisuudessa, metalliteollisuudessa ja rakennusalalla.

Maahanmuuton vaikutuksia kuntiin on syytä tarkastella monesta näkökulmasta. Kaikkien maahanmuuttajien vastaanotto edellyttää kuntien järjestämiä palveluita. Kotoutumisessa tulee entistä enemmän kiinnittää huomiota vastuun jakoon valtion, kuntien, yksityisen sektorin ja maahanmuuttajien itsensä kesken.

Maahanmuuttostrategiatyölle on asetettu seuraavanlaisia tavoitteita:

- Suupohjasta muodostuu monikulttuurinen yhteisö
- maahanmuuttaja integroituu paikallisyhteisöönsä mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti
- Suupohjaan tuleva maahanmuuttaja ja hänen perheensä kokevat itsensä tervetulleiksi
- suupohjalaiset eivät koe uhkaavaksi maahanmuuttajien läsnäoloa
- maahanmuuttajat löytävät helposti tarvitsemansa palvelut
- Suupohjan yksityiset ja julkiset organisaatiot/palvelut ovat valmiina, kun maahanmuuttajia saapuu
- suupohjalaisilla yrityksillä on käytössään osaavaa työvoimaa
- paikallisyhteisö voi oppia jotain maahanmuuttajilta
- maahanmuuttajien kautta suupohjalaisille yrityksille avautuu uusia markkinoita maailmalle.

Teuvan kunnanhallitus on valinnut edustajakseen maahanmuuttostrategiaa laativaan koordinointiryhmään valtuuston puheenjohtaja Aulis Ranta-Muotion. Sen alaisuudessa toimiviin teemaryhmiin puolestaan tulivat valituiksi: tiedottamisen teemaryhmään toimistosihteeri Marjo Nevala, koulutus- ja kulttuuriteemaryhmään sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, sosiaali- ja terveysteemaryhmään sosiaalityöntekijä Tarja Seppälä ja asumisen teemaryhmään rakennustarkastaja Erkki Rantakoski.

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Suupohjan maahanmuuttostrategiasta näyttää tulleen Kauhajoen seudun strategia, jossa muut Suupohjan kunnat tuntuvat jäävän lapsipuolen asemaan. On perustettu Kauhajoen seudun kansainvälisyyskeskus INKA (International Center of Kauhajoki Region). Onkohan niin, että kaikki käytännön toiminta uhkaa keskittyä ainoastaan Kauhajoelle. Toki Kauhajoella ulkomaalaisia eniten Suupohjan kunnista on, mutta miten turvataan se, että muissa Suupohjan kunnissa asuvat ulkomaalaiset saavat samat tiedot ja palvelut sekä se että maahanmuuttajien kautta kaikille suupohjalaisille yrityksille avautuu uusia markkinoita maailmalle.