maanantaina, syyskuuta 10, 2007

Yritysvaikutusten arviointi

Teuvan kunnan elinkeinopoliittisessa ohjelmassa todetaan, että kunnan toimielinten päätöksissä otetaan huomioon yritysvaikutukset mahdollisimman laajasti, ja päätöksenteossa vaikutukset paikalliseen yrittäjyyteen myös aina arvioidaan.

Systemaattinen yritysvaikutusten arviointi kunnissa on erittäin harvinaista. Valmiita malleja siihen ei ole olemassa. Mallia yritysvaikutusten arvioimiseksi Teuvan kunnassa on kehitelty johtavien viranhaltijoiden kahdessa työpajamuotoisessa seminaarissa touko-kesäkuulla. Asiantuntija-apua mallin valmisteluun on saatu Seinäjoen Ammattikorkeakoulun yrittäjyysohjelman projektitutkija Anmari Viljamaalta.

Yritysvaikutusten arvioinnille kunnassa voidaan asettaa seuraavanlaisia tavoitteita:

Minimoidaan kielteisiä yritysvaikutuksia.
Maksimoidaan myönteisten vaikutusten hyödyt.
Syntyy myös yritysten kannalta johdonmukaista, pitkäjänteistä, läpinäkyvää päätöksentekoa.

Toteutetuissa työpajoissa lähdettiin liikkeelle yritysvaikutusten tunnistamisesta. Todettiin, että yritysvaikutusten olemassaolo tulee kunnan organisaatiossa tunnistaa läpäisyperiaatteella. Keskeisten viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tulisi tunnistaa mahdolliset yritysvaikutukset sekä hahmottaa, onko mahdollinen yritysvaikutus merkittävä vai vähäinen, kenen siitä tulisi tietää, ja miten vaikutus huomioidaan päätöksenteossa. Sisäisen tiedonkulun saumattomuus on tässä tärkeää. Elinkeinotoimi on asiantuntijaroolissa yritysvaikutuksia arvioitaessa.

Lopputuloksena saatiin aikaiseksi yksinkertainen malli, jolla ainakin tärkeimmät yritysvaikutukset pystyttäisiin tunnistamaan. Kun asiasta keskusteltiin yrittäjien kanssa elinkeinopoliittisessa toimikunnassa, todettiin että tärkeintä ei ole mallin hienous, vaan se että yritysvaikutuksiin suhtaudutaan vakavasti, ja opetellaan niitä tunnistamaan ja ottamaan huomioon.

Kunnanhallitus käsittelee asiaa tämäniltaisessa kokouksessaan. Jos malli hyväksytään, alamme sitä soveltaa kaikessa päätöksenteossa. Se tulee kuitenkin olemaan vaiheittaista oppimista, jossa kokemusten ja erehdysten kautta systeemiä kehitellään.

Ei kommentteja: