perjantaina, syyskuuta 14, 2007

Muutoksen markkinat

Vuotuiset Kuntamarkkinat Helsingissä Kuntatalolla keskittyivät tänä vuonna paljolti Paras-hankkeen kautta toteutettavaan muutokseen kuntien toiminnassa. Yleisellä tasolla kuntien valtioneuvostolle elokuussa antamia vastauksia luonnehdittiin myönteisesti. Kuntaliitoksia on vireillä ennätysmäärä, ja monenlaista yhteistyötä on eri puolilla Suomea kuntien kesken suunnitteilla.

Elokuun loppu ei ollut Paras-hankkeen päätepiste vaan enemmänkin väliraportoinnin aika. Työ kunnissa jatkuu, ja tätä työtä tullaan seuraamaan ja arvioimaan hyvin monipuolisesti. Varsinaisen arviointitutkimuksen hankkeen etenemisestä ja vaikutuksista tekee Lapin yliopisto. Eri ministeriöt yhteistyössä Kuntaliiton kanssa seuraavat myöskin koko ajan, miten hankkeen tavoitteet toteutuvat.

Tähän mennessä hankkeessa on eniten ollut esillä se, mitkä kunnat yhtyvät tai tekevät yhteistyötä. Jatkossa korostuu se, miten palvelurakenteita muutetaan, mitä tehdään jatkossa toisin, miten palvelutarpeisiin vastataan.

Ei kommentteja: