tiistaina, syyskuuta 23, 2008

Iltakoulua

Esityslistalla olevien asioiden lisäksi kunnanhallitus usein kokouksensa yhteydessä pitää ns. iltakoulua. Se tarkoittaa sitä, että joistakin valmistelluista asioista käydään vapaamuotoista keskustelua. Hallituksen jäsenille kerrotaan ajankohtaisista asioista, joita kunnassa on viime aikoina tapahtunut. Usein myös keskustellaan isommista myöhemmin päätöksentekoon tulossa olevista asioista. Toisinaan taas pohditaan hallitustyöskentelyn kehittämistä.

Eilen oli esillä Kuntaliiton juuri valmistunut suositus "Kuntajohtaminen 2015". Kuntaliitto suosittelee, että hallitustyön kehittäminen aloitettaisiin arvioimalla päättyvän toimikauden työtä. Toisin sanoen kunnanhallituksen tulisi miettiä, miten hyvin se on omassa toiminnassaan onnistunut, ja missä puolestaan olisi parantamisen varaa.

Kuluvan vuoden lopulla valmistuu suositus hyvän hallitustyön periaatteiden käyttöönotosta kunnissa ja kuntayhtymissä. Kuntaliitto suosittaa, että vaalikauden alussa kunnissa sovitaan poliittisista pelisäännöistä ja määritellään hallituksen työnkuva.

Suomessa kunnanhallitukset käsittelevät vuosittain keskimäärin 600 eri asiaa. Pienten erillisten rutiininomaisten päätösten sijaan kunnanhallituksia halutaan ohjata ottamaan selkeämmin strategista vastuuta. Eli suomeksi sanottuna keskittymään olennaisten linjausten tekemiseen ja niiden toteutuksen seurantaan.

Suosituksessa korostetaan myös luottamushenkilökoulutuksen ja -valmennuksen merkitystä. Teuvalla ollaankin valmistelemassa alkavalle valtuustokaudelle luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden yhteistä johtamiskoulutusta. Tarkoituksena on, että koulutuksessa tartutaan kiinni ajankohtaisiin asioihin ja ryhdytään niitä yhdessä työstämään. Kunnassa johtaminen on aina luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteispeliä.

Ei kommentteja: