torstaina, syyskuuta 18, 2008

Teuva tutkituttaa imagonsa

Teuvan kunta teettää Innolink Research Oy:llä selvityksen imagostaan. Kyseessä on otantatutkimuksena toteutettava haastattelu, jolla kartoitetaan Teuvan kunnan mainetta ja tunnettuutta, myönteisiin muuttopäätöksiin vaikuttaneita syitä, nykyisten asukkaiden näkemyksiä kotikunnastaan sekä poismuuttoon johtaneita asioita.

Teuvan kunta on viime vuosina pyrkinyt määrätietoisesti parantamaan kuntakuvaansa. Teuvan kunnallispolitiikka on rauhoittunut. Kunta on pitänyt hyvää huolta lähipalveluiden kehityksestä. Kyläkoulut jatkavat toimintaansa. Yhdessä yrittäjien kanssa on laadittu elinkeinopoliittinen ohjelma. Lapsiperheille on myönnetty merkittäviä etuuksia. Omakotitontteja on myyty euron kappalehintaan. Kunta on tehnyt markkinointiyhteistyötä Lauri Tähkä ja Elonkerjuu –orkesterin kanssa. Kunnan graafinen ilme on uudistettu. Aktiivinen tulevaisuuslautakunta on järjestänyt ideatalkoita ja –kilpailuja.

Tuloksia on nähtävissä. Teuvalaiset yritykset investoivat toimintansa laajennuksiin. Väestökehitys on kääntynyt ennusteita paremmalle uralle. Näiden myötä kunnan talouskin on hyvässä kunnossa. On mistä ponnistaa.

Tämän syksyn aikana Teuvan kunta ryhtyy yhteistyössä yrittäjien kanssa uuteen hankkeeseen. Tavoitteena on laatia yhteinen markkinointistrategia, jossa yritysten, kunnan ja muiden keskeisten toimijoiden voimavarat kootaan yhteen paremman lopputuloksen aikaansaamiseksi. Tarkoituksena on miettiä keinoja, joilla voisimme kehittää paikan markkinointia. Kärki ei ole Teuvan kunnan mainostamisessa, vaan Teuva-nimisen paikkakunnan esiintuomisessa ja sen tarjonnan esittelyssä.

Uusi vaihe kunnan ja yrittäjien yhteistyössä vaatii pohjakseen tietoa. Niinpä Innolinkin kanssa tehtävässä tutkimuksessa selvitetään, miten jo tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet. Kuinka suuri merkitys on kyläkoulujen säilyttämisellä? Kuinka tärkeinä lapsiperheet pitävät kunnan myöntämiä etuuksia? Vai ovatko hyvät päivähoitopalvelut tärkeämpiä? Mitkä syyt oikeasti vaikuttavat paikkakunnalle muuttopäätökseen?

Teuvalta on muuttanut vuosien varrella pois paljon väkeä työn perässä. Mitkä muut syyt ovat lähtöön vaikuttaneet? Mitä kunnan tai seutukunnan olisi tullut tarjota, jotta perhe olisi voinut tänne jäädä?

Nykyisiltä asukkailta kysymme Teuvan menestystekijöitä ja kehittämiskohteita.

Tutkimuksesta saatavilla tiedoilla kohdennetaan Teuvan markkinointia oikeisiin asioihin ja oikeille kohderyhmille. Markkinointia aktivoidaan yhdessä yrittäjien kanssa laadittavan markkinointistrategian mukaisesti. Tavoitteena on se, että Teuvan kunta voi palvella kuntalaisiaan entistä monipuolisemmin ja laadukkaammin.

Ei kommentteja: