tiistaina, syyskuuta 16, 2008

Kyytitakuu

Perjantaina liikenneministeri Anu Vehviläiselle luovutetetussa selvitysmies Olli Riikosen raportissa esitetään haja-asutusalueille mm. kyytitakuuta. Se merkitsisi sitä, että kaikille asuinpaikasta riippumatta taattaisiin viikoittain mahdollisuus vähintään kahteen käyntikertaan taajamassa. Asiakas maksaisi asiointireissustaan linja-autolipun hinnan. Takuun muut kulut maksaisivat kunnat ja valtio puoliksi. Järjestely voitaisiin ottaa käyttöön vuoteen 2010 mennessä.

Ehdotus on hyvin kannatettava. Väen vähetessä monilla maaseutualueilla liikkuminen julkisilla kulkuneuvoilla vaikeutuu entisestään, jos mitään ei tehdä. Kyytitakuu ei vastaa työmatkaliikenteen tarpeeseen, mutta olisi tervetullut parannus esimerkiksi vanhusten asiointimatkoihin. Toimivat liikenneyhteydet ovat välttämätön edellytys sille, että voi asua omaehtoisesti kotonaan mahdollisimman pitkään.

Teuvalla asiointivuorot eri kylistä kirkonkylään toimivat jo nyt. Ehkä järjestelmää päästään kyytitakuun myötä edelleen kehittämään. Ja näyttäisi siltä, että valtio olisi valmis ottamaan osaa näihin kustannuksiin.

Ei kommentteja: