perjantaina, syyskuuta 19, 2008

Kuntien energiaohjelma

Kunnanhallitus saa maanantaina käsiteltäväkseen esityksen kuntien energiaohjelmaan liittymisestä. Liittymällä tähän vapaaehtoiseen ohjelmaan kunta sitoutuu energiansäästön, energiatehokkuuden sekä uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseen toiminnassaan. Sitoutumalla energiaohjelmaan kunta voi

- vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä
- osoittaa sitoutumisensa oman toiminnan ympäristövaikutuksien vähentämiseen
- saavuttaa kustannussäästöjä
- parantaa toimintojen taloudellisuutta sekä luoda työpaikkoja vahvistaen samalla aluetaloutta ja yritystoimintaa.

Käytännön toimet alkavat uusiutuvan energian kuntakatselmuksella, jossa selvitetään kunnan energiatuotannon ja kiinteistökannan lämmityksen energiataseet sekä arvioidaan käytettävissä olevat uusiutuvat energiavarat. Katselmuksessa etsitään taloudellisesti kannattavia mahdollisuuksia korvata muiden energialähteiden käyttöä uusiutuvalla energialla. Katselmuksessa listataan myös konkreettisia toimenpide-ehdotuksia ja asetetaan tavoitteet energiansäästölle ja uusiutuvan energian käytölle.

Ei kommentteja: