maanantaina, syyskuuta 29, 2008

Levotonta taloudessa

Lähes joka arkipäivä tulee uusia levottomuutta herättäviä talousuutisia maailmalta. Samaan aikaan suomalaisia rauhoitellaan, että nämä laineet eivät lyö Suomeen asti. Mihinkään paniikkiin ei aihetta olekaan, mutta tosiasia lienee se, että emme elä umpiossa. Isot heilahtelut maailman taloudessa eivät voi olla vaikuttamatta myös meihin. Suomi on varsin riippuvainen ulkomaankauppansa kehityksestä. Eli lihavien vuosien jälkeen vuorossa saattaa olla huomattavasti laihempia vuosia.

Teuvan kunnanvaltuusto saa tänään talousarvioseminaarissaan tietoa siitä, millaiselle pohjalle ensi vuoden budjettia voidaan rakentaa. Edellä mainitut epävarmuustekijät huomioon ottaen tulot on pyritty arvioimaan varovaisesti. Kunnallisia maksuja esitetään korotettavaksi kustannustason muutosta vastaavasti. Veroprosentteihin ei ole näköpiirissä korotusta. Palvelut pidetään entisellä hyvällä tasollaan. Mitään erityisiä isompia leikkauksia tai säästöoperaatioita ei ole suunnitteilla. Käyttötalousmenojen kasvu on maltillista 4 %:n luokkkaa. Tavoitteena on tehdä talousarviosta lievästi ylijäämäinen.

Ei kommentteja: