perjantaina, syyskuuta 26, 2008

Sisäinen yrittäjyys

Turun kauppakorkeakoulun professori Jarna Heinonen piti hyvän luennon henkilöstöllemme sisäisestä yrittäjyydestä otsikolla ”Tekemisen meininkiä”. Aiheena ei ollut yksityistäminen, kilpailuttaminen tai ulkoistaminen, vaan itse kunkin oman työn kehittäminen. Peruskysymyksenä oli, voiko palkkatyötä tekevä ihminen suhtautua työhönsä yhtä sitoutuneesti ja aloitteellisesti, kuin jos hän työskentelisi omistamassaan yrityksessä.

Esitys oli innostava, suorasanainen ja käytännönläheinen. Sisäisen yrittäjyyden todettiin olevan lähinnä innovatiivisuutta, uusiutumista, muutosta - näihin panostamista. Työpaikalla sisäinen yrittäjä uskaltaa, muuttuu ja menestyy!

Sisäinen yrittäjyys on vastuun ottamista omasta itsestään ja työyhteisöstään:
- itsensä johtamista
- muiden johtamista
- muutoksen ja uudistumisen mahdollistamista.

Se on myös riskin ottamista ja kantamista. Virheistä ja epäonnistumisista oppimista. Joka ei koskaan tee virheitä, ei ole koskaan oikein tosissaan yrittänytkään.

Kyse on siis ennen kaikkea asenteesta. Haluamme olla luomassa työilmapiiriä, jossa työstä voi innostua, ja jossa omaa työtään voi kehittää. Juuri nyt haetaan organisaatiostamme hyviä työyhteisöjen itse kehittämiä käytäntöjä. Parhaat käytännöt palkitaan, ja kaikki hyvät käytännöt nostetaan esille. Voimme oppia toisiltamme.

Ei kommentteja: