perjantaina, syyskuuta 05, 2008

Paikan markkinointi

Viime viikolla yrittäjien ja kunnan edustajien muodostamassa elinkeinopoliittisessa toimikunnassa pohdittiin mm. yhteisen markkinointistrategian laatimista. Aihe sai hyvin yksimielisen kannatuksen. Aiemminhan kunta ja yrittäjät ovat tehneet yhteisen elinkeinostrategian. Yhteinen markkinoinnin suunnittelu olisi suoraa jatkoa tälle.

Teuvan imago on viime vuosina parantunut huomattavasti. Siihen on pyritty aktiivisesti. Kunnanhallitus on tehnyt hyviä päätöksiä, tulevaisuuslautakunta on ideoinut uusia hankkeita ja etuuksia. Olemme tiedottaneet aktiivisesti. Lauri Tähkä ja Elonkerjuu ovat pitäneet Teuvaa hyvin esillä.

Monet toimet ovat kuitenkin olleet erillisiä ja yksittäisiä. Nyt on aika koota voimavarat. Yrittäjät, kunta, Teak, Parra ja monet muut toimijat käyttävät aikaa ja rahaa toiminnastaan kertomiseen. Näitä voimavaroja voimme yhteistyöllä koota. Voimme luoda yhteisen ilmeen ja hyvät käytännöt tämän paikkakunnan markkinoimiselle.

Ei kommentteja: