tiistaina, syyskuuta 30, 2008

Maanantain valtuustoseminaari

Valtuusto keskusteli eilen työseminaarissaan talouden tulevaisuudennäkymistä sekä siitä, mille pohjalle ensi vuoden talousarviota laaditaan. Talousarvion laadinnan etenemiseen ja keskeisiin linjauksiin oltiin tyytyväisiä. Huolta kannettiin henkilöstömitoituksen riittävyydestä vuodeosastolla, Henriikkakodilla ja Lehtiharjussa. Edelleen haluttiin muuttaa määräaikaisia työtehtäviä vakinaisiksi toimiksi. Kunta on vähentänyt pätkätöiden käyttöä viime vuosina merkittävästi, mutta asiassa riittää vieläkin tehtävää. Kouluterveydenhuoltoon toivottiin lisää resursseja. Neuvolan rakentamista kiirehdittiin.

Ei kommentteja: